Email: office@chronax.ro · Telefon: 0785.261.808              

Audit Financiar

audit financiar“Auditul financiar reprezintă activitatea de examinare, în vederea exprimării de către auditori financiari a unei opinii asupra situaţiilor financiare, în conformitate cu Standardele internaţionale de audit financiar ale Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC)” – Definiţie dată de Camera Auditorilor Financiari din România.

Obiectivele auditului financiar se referă la evidenţierea activelor, datoriilor, poziţiei financiare, profitului sau pierderii în situaţiile financiare anuale, la exprimarea unei opinii privind măsura în care situaţiile financiare reprezintă o imagine fidelă asupra companiei. De asemenea, concluziile auditorilor nostri vor conduce la un mod mai eficient de a folosi informatia contabila si vor arata performantele sistemelor de informare, organizare si control intern.

Auditul financiar poate fi impartit in 3 tipuri, in functie de modul in care se organizeaza activitatea de audit financiar:

   
 • Audit intern

  Realizarea acestui tip de audit financiar este realizat de catre propriul personal, caruia i se asigura un grad de independenta pentru ca rezultatul sa fie obiectiv

 • Audit extern

  Acesta este, de fapt, in adevaratul sens al cuvantul un audit financiar, deoarece este realizat de persoane competente si independente de organizatie, astfel incat rezultatul asigurat fiind impartial si exact

 • Audit guvernamental

  Auditul exercitat de catre specialistii din Ministerul Finantelor Publice asupra diferitelor programe

Auditul financiar cuprinde:

 • 1. Indicatori financiari ai performantei

  Indicatori financiari ai performantei

  • 2. Sinteza metodelor contabile si de management financiar utilizate

   • Analiza cifrei de afaceri
   • Analiza fluxului de numerar
   • Analiza cheltuielilor
   • Analiza pretului/tarifului
   • Analiza riscului de exploatare
   • 3. Analiza rentabilitatii

    • Analiza contului de profit si pierdere
    • Analiza structurala si factoriala a profitului
    • Analiza echilibrului economico-financiar
    • Analiza corelatiei intre creante si obligatii
    • 4. Gestiunea resurselor

     • Gestiunea resurselor umane:

      o Dinamica personalului
      o Utilizarea timpului de munca
      o Indicatori de productivitate a muncii

     • Gestiunea activelor fixe:

      o Dinamica si structura potentialului tehnic
      o Evaluarea eficientei utilizarii potentialului tehnic

     • Gestiunea resurselor materiale:

      o Piata de aprovizionare
      o Programul de aprovizionare
      o Gestiunea stocurilor
      o Impactul utilizarii resurselor materiale asupra principalilor indicatori economicofinanciari

     • 5. Analiza diagnostic a performantelor financiare

      Analiza diagnostic a performantelor financiare