Email: office@chronax.ro · Telefon: 0785.261.808              

Audit Intern

audit intern

Auditul este o examinare metodică realizată cu scopul de a asista managementul firmei în exercitarea eficace a responsabilităţilor, prin furnizarea de analize, aprecieri, recomandări şi comentarii pertinente referitoare la activităţile examinate. Auditul poate fi realizat cu titlu preventiv – pentru a se evalua eficacitatea unei organizaţii, a unui proces sau procedeu, fie cu titlu curativ, în cazuri de insucces, faliment etc.

Asadar, scopul auditului intern este de a asista managementul firmei in exercitarea eficace a responsabilitatilor lor prin furnizarea de analize, aprecieri, recomandari si comentarii pertinente referitoare la activitatile examinate.

In demersul sau, auditorul intern va avea in vedere:

  • examinarea si aprecierea sinceritatii, suficientei si aplicarea controlului contabil, financiar si operational si promovarea unui control eficace la un cost rezonabil
  • verificarea conformitatii cu politicile, planurile si a procedurile stabilite
  • verificarea la ce punct activele societatii sunt justificate si prezervate de pierderi de orice natura
  • verificarea exactitatii informatiilor utilizate de catre factorii decizionali
  • evaluarea calitatii actiunii in punerea in executie a responsabilitatilor asumate
  • recomandarea de ameliorari operationale
Astfel, auditorul va informa si consilia conducerea in acord cu deontologia Institutului International al Auditorilor Interni si va coordona activitatile sale cu cele ale altor grupe de control, astfel incat sa garanteze cat mai bine posibil securitatea controalelor si eficacitatea organizatiei.
Printr-o examinare obiectiva a ansamblului activitatilor unei organizatii, specialistii Chronax va vor furniza o evaluare independent a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acesteia.

Auditul intern este obligatoriu pentru:

  • regiile autonome, companiile/societatile nationale si societatile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar majoritar
  • pentru societatile comerciale ale caror situatii financiare anuale sunt supuse auditului financiar
  • pentru societatile comerciale care au optat pentru organizarea auditului public intern