Email: office@chronax.ro · Telefon: 0785.261.808              

Cum se înfiinţează o firmă şi care sunt actele necesare

Înfiinţarea unei firme este, pentru majoritatea antreprenorilor, primul pas în mediul de afaceri. Cea mai răspândită formă de organizare a firmelor este SRL-ul (Societatea cu răspundere limitată), aceasta fiind una dintre cele mai sigure variante de organizare pentru asociaţi.

Siguranţa în cazul societăţilor tip SRL este dată de faptul că asociaţii (persoane fizice) unei astfel de firme vor fi răspunzători în caz de insolvenţă doar cu patrimoniul firmei şi capitalul social pe care l-au adus în firmă. Numărul de asociaţi este limitat la 50, însă este permis ca o persoană fizică sau juridică să fie asociat unic într-un SRL.

Mai mult, versatilitatea acestui tip de formă juridică presupune existenţa unor formule prin care statul poate acorda anumite facilităţi fiscale. Dacă SRL-ul înfiinţat are venituri de sub 65000 euro pe an, el va fi încadrat în categoria microîntreprinderilor, beneficiind de înlocuirea impozitului pe profit de 16% cu un impozit pe venit de 3%.

În cazul în care asociatul/ asociaţii nu a mai deţinut vreodată acţiuni sau părţi sociale în cadrul unei firme din spaţiul european, acesta/ aceştia au dreptul de a înfiinţa un SRL-D. Această opţiune este, de cele mai multe ori, de preferat oricărui SRL datorită unor avantaje deloc de neglijat: înfiinţare gratuită, finanţare de 10 000 euro nerambursabili, scutire de la plata contributiilor de pensie din partea angajatorului pentru patru angajaţi (pe perioadă nedeterminată), garantarea în proporţie de 80% a unui credit până la 100.000 de euro.

Există şi o serie de oblitgaţii pe care le are un SRL-D, dintre care obligativitatea reinvestirii a 50% din profit şi menţinerea a cel puţin 2 angajaţi pe o perioadă de 3 ani (în cazul obţinerii finanţării). Altfel, o societate tip SRL-D poate fi administrată ca orice SRL.

Vă explicăm, în continuare care sunt etapele înfiinţării unui SRL şi care sunt actele necesare pentru înfiinţarea unei firme. Aceşti paşi sunt similari inclusiv pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale SRL-D.

Modalitatea de deschidere a unui SRL este reglementată prin Legea 31/1990 şi se constituie în 4 paşi obligatorii: constituirea dosarului de înfiinţare, depunerea dosarului la Registrul Comerţului, şedinţa de judecată, ridicarea actelor firmei.

Cu toate acestea, înaintea acestor etape, solicitantul trebuie să mai parcurgă câţiva paşi: stabilirea obiectului de activitate al firmei, în conformitate cu clasificarea din codul CAEN, alegerea formei juridice (SRL, SRL-D), verificarea disponibilităţii numelui dorit şi rezervarea sa la Registrul Comerţului, stabilirea sediului social, încheierea actului constitutiv, depunerea capitalului social la o bancă (minimum 200 lei).

acte necesare srl

Etapa 1: Constituirea dosarului de înfiinţare

Dosarul de înfiinţare cuprinde o serie de acte necesare pentru înfiinţare firmă. Acesta va ajunge în şedinţa de judecată, prin urmare trebuie îndeplinite anumite condiţii stricte de conţinut şi formă ale documentelor, pentru a evita respingerea sau amânarea dosarului. Este recomandat ca o parte dintre aceste acte să fie redactate de către specialişti.

Acte necesare înfiinţare SRL:

 • Copie după B.I./ C.I./ Paşaport al asociatului/ asociaţilor;
 • Copie după B.I./ C.I./ Paşaport al administratorului/ administratorilor;
 • Copia după contractul de spaţiu al viitorului sediu social (cu datele de identificare ale proprietarilor) şi, dacă este cazul, al spaţiului unde va fi punctul de lucru;
 • Rezervarea de denumire a firmei;
 • Contractul de comodat care acordă dreptul de folosinţă al spaţiului sediului social;
 • Acordul asociaţiei de proprietari/ locatari şi acordul vecinilor ai căror pereţi se învecinează cu sediul social, în cazul în care acesta se află într-un imobil de locuinţe colective;
 • Actul Constitutiv al firmei;
 • Declaraţia de asociat sau de asociat unic, autentificată la notarul public;
 • Specimenul de semnătură al asociatului/ asociaţilor;
 • Dovada depunerii capitalului social, pentru care banca va întocmi un dosar separat;
 • Cererea de înfiinţare a firmei;
 • Anexa privind înregistrarea fiscală a firmei;
 • Declaraţia pentru obţinerea autorizaţiilor.

Etapa 2: Depunerea actelor la Registrul Comerţului

Dosarul alcătuit în prima etapă se va depune la Registrul Comerţului, în vederea remedierii eventualelor nereguli înainte de a ajunge în faţa instanţei şi pentru a primi un bon de înregistrare. În această etapă se vor plăti taxele de registru, eliberându-se foaia de calcul şi chitanţa aferentă taxei. Acestea din urmă se depun la Registratură.

Etapa 3: Şedinţa de judecată

Şedinţa de judecată se desfăşoară tot la Registrul Comerţului în raza căruia se află sediul social al firmei. Aceasta va fi programată după depunerea dosarului, iar solicitantul se va prezenta conform bonului de înregistrare primit.

Există posibilitatea, în cazul în care există anumite complicaţii în dosar, ca solicitantul să fie nevoit să îşi susţină cauza în faţa judecătorului. O eventuală amânare poate dura între două şi cinci săptămâni.

Etapa 4: Ridicarea dosarului

Dosarul final va fi ridicat tot de la Registrul Comerţului, de la Biroul Eliberări. În baza legii 31/1990, termenul de desfăşurare a procedurilor de la Registrul Comerţului este de 3-5 zile lucrătoare de la aprobarea dosarului în şedinţa de judecată.