Email: office@chronax.ro · Telefon: 0785.261.808              

Deschiderea unui punct de lucru pentru o societate comercială

Atunci când o societate comercială dorește deschiderea unui punct de lucru, aceasta trebuie să parcurgă două etape: înregistrarea la Registrul Comerțului și declararea punctului de lucru la Administrația Financiară. Procedura este standard, indiferent de natura punctului de lucru, însă pentru cele cu mai mult de cinci angajați, există obligativități în plus.

Etapa 1: Înregistrarea la Registrul Comerțului

Societatea care dorește să își deschidă un nou punct de lucru începe prin a adresa o cerere la Registrul Comerțului din raza județului în care aceasta își are sediul social.

Pe lângă cerere, sunt necesare o serie de documente:

  • Hotărârea Adunării Generale a Asociaților/ Decizia Asociatului Unic/ Decizia Consiliului de Admnistrație/ Decizia acționarilor;
  • Dovada spațiului privind sediul secundar – în copie (contract de închiriere, contract de comodat etc.);
  • Acordul Asociației de Proprietari și a vecinilor cu perete comun cu sediul secundar, în cazul în care acesta se află într-un imobil de locuințe colective;
  • Procura/ împuternicirea/ Delegația avocațială, în funcție de persoana fizică care face solicitarea în numele firmei;
  • Declaraţia-tip pe propria răspundere (original), semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:

– persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani;

– persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitarveterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip;

  • Dovada achitării taxelor;

Punctele de lucru care au mai puțin de cinci angajați se numesc puncte de lucru fără obligații de plată și se înregistrează, după cum am menționat anterior, la Registrul Comerțului din raza județului în care este declarat sediul social.

Dacă punctul de lucru are mai mult de cinci angajați, atunci acesta se consideră a fi sediu secundar, iar societatea are obligația de a plăti impozit pe venituri din salarii, situație în care declarația de înregistrare (formular 060) se depune și la Registrul Comerțului în raza căruia se află punctul de lucru.

Pentru deschiderea unui punct de lucru, societatea va plăti aproximativ 250 lei, din care

  • 72 lei reprezentând taxele de registru plus un procent aplicat acesteia;
  • 72 de lei pentru fiecare sediu autorizat pe baza declarației pe proprie răspundere;
  • 100 lei reprezentând tariful de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Aceast demers durează 5-7 zile lucrătoare din momentul în care dosarul este complet și este nevoie de prezența asociatului/ asociaților, a ștampilei societății și a copiilor tuturor actelor firmei.

Etapa 2: Declararea punctului de lucru la Administrația Financiară

În termen de 30 de zile de la eliberarea documentelor de către Registrul Comerțului, punctul de lucru trebuie declarat la Administrația Financiară din raza căreia se află sediul social.

In ceea ce priveste completare declaratiei 112 in anexa 1.1 “Anexa angajator” din declaratia 112 “Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, la sectiunea F “Impozitul pe venitul din salarii, defalcat pe sediul principal si sediile secundare” se face defalcarea impozitului pe venitul din salarii pe sediul principal si pe fiecare sediu secundar inregistrat fiscal.
Sectiunea F2 “Sedii secundare” se completeaza numai de catre platitorii care au sedii secundare cu minimum 5 persoane care realizeaza venituri din salarii, potrivit Legii nr. 273/2006
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, contribuabilii care au sedii secundare inregistrate fiscal ca platitori de venituri din salarii si de venituri asimilate salariilor declara in 112 impozitul pe venitul din salarii datorat pentru fiecare sediu secundar care are atribuit cod de inregistrare fiscala.

Un aspect important de știut este că legislația nu impune o limită a numărului de puncte de lucru pe care le poate deschide o societate comercială.