Email: office@chronax.ro · Telefon: 0785.261.808              

Portofoliu

 • CONSTRUCTII SI REAL ESTATE

  Fie ca vorbim despre investitii initiale, consolidari, modernizari sau reabilitari, domeniul constructiilor angreneaza resurse financiare, materiale, umane sau tehnice importante. Societatile comerciale in constructii au ca scop primordial materializarea proiectelor si obtinerea profitului scontat, in conditiile satisfacerii cerintelor beneficiarului si a exigentelor tehnice impuse de proiect.

  Intr-o companie de constructii, un management performant are abilitatea de a folosi toti factorii din mediul ambiant al societatii in folosul acesteia, cunoscandu-i potentialul, dar si vulnerabilitatile. CHRONAX ofera asistenta prin Analisti de Risc Financiar si Investitii, identificand astfel cele mai importante elemente ce pot afecta potentialul companiei, ca oportunitate sau risc.

  Printr-o echipa omogena si interdisciplinara, care opereaza simultan in domeniul managementului, gestiunii fizice si financiare, al personalului si fiscalitatii, CHRONAX poate  reduce dificultatile privind evaluarea per ansamblu a mediului de business, crearea si exploatarea oportunitatilor companiilor de constructii.

 • LOGISTICA, TRANSPORT SI DEPOZITARE

  Transporturile constituie o prelungire a procesului de productie, continuandu-l, desavarsindu-l si aducand valoare adaugata marfurilor. Desi prin activitatea de transport nu se creeaza bunuri materiale, odata cu deplasarea lor, marfurile primesc valoare superioara.

  Din punct de vedere al inregistrarilor si raportarilor  financiar contabile, procesul de transport genereaza un grad sporit de complexitate si dificultate, ce implica o multitudine de procese: schimbarea mijloacelor de transport, alimentarea si intretinerea acestora, stationarea obligatorie  in regim de siguranta, depozitarea sau camparea personalului sau a calatorilor elemente; iar toate acestea  pot avea loc in state diferite cu regimuri financiare si fiscal diferite.

  Specialistii CHRONAX  pot oferi,  prin asistenta specializata, o eficientizare a managementului si a proceselor implicate in actiunea de transport si o corecta si reala  gestiune a resurselor. Toate acestea pentru obtinerea unui raport optim intre costuri, fiscalitate si beneficii.

 • ADMINISTRATIE PUBLICA DE STAT

  “Administraţia publică reprezintă totalitatea serviciilor publice, prin mijiocirea cărora se înfăptuiesc sarcinile puterii executive în vederea asigurării satisfacerii intereselor generale ale particularilor şi ale statului”.

  Înstituţiile ce compun administraţia publică de stat se confruntă cu o lipsă a personalului specializat într-o mulțime de domenii, ceea ce creează necesitatea accesări unor servicii de expertiză de la companiile private, CHRONAX fiind una dintre ele.

  CHRONAX oferă în acest domeniu:
  • Experiză financiar – contabilă extrajudiciară
  • Servicii de acordare credit în lei în vederea finanțării unei investiții de interes public local
  • Servicii de consultanţă şi asistenţă în managementul de proiect, etc.

 • INDUSTRIA USOARA PRELUCRATOARE

  Sistemul fiscal din ultimii zece ani a fost supus unor schimbări numeroase, imprevizibile și, uneori, controversate. Acestea au influenţat mediul de business, neutralizând previziunile financiare sau planurile de afaceri.

  Industria prelucrătoare este una din cele mai afectate şi, de aceea, CHRONAX a creat o strategie de combatere a acestor efecte, regândind modul de previzionare a afacerilor și astfel limitând influenţele schimbărilor.

 • COMERT

  Lipsa de expertiză a autorităților cu privire la aspectele fiscale complexe sau specifice anumitor domenii de activitate precum comerţul sau import-exportul face colaborarea dintre autorităţi şi mediul de afaceri dificilă sau chiar inexistentă.

  CHRONAX are o strategie dinamică concertată pentru a urgenta soluţionarea acestor deficienţe, reuşind să scurteze durata de așteptare și să evite neclaritatea în răspunsurile primite.

 • RESTAURANTE -TURISM

  Fiscalitatea reprezintă un factor major în deciziile investiţionale, întrucât costituie un cost al afacerii, indiferent de tipul, mărimea sau locaţia geografică a acesteia.
  Datorită potenţialului natural extraordinar al ţării noastre, turismul este domeniul care poate aduce, cu siguranţă, creștere economică României, locuri de muncă, dar și profit celor care investesc în această ramură. Tot turismul este domeniul în care trebuie făcute cele mai multe investiţii. Acești investitori au nevoie de o strategie specifică CHRONAX pentru a putea realiza o investiţie de succes.
 • INFORMATII SI COMUNICATII -IT

  Societăţile comerciale reclamă perioada îndelungată de rezolvare a litigiilor comerciale și fiscale, și de multe ori, lipsa de asumare a responsabilităţii la nivelul autorităţilor administrative sau judecătorești.

  În aceste momente trebuie avut în vedere ca în timpul derulării litigiilor, activitatea
  economică a întreprinderii să nu fie afectată în niciun fel.

 • REPARAREA AUTOVEHICULELOR

  Complexitatea formelor de manifestare a serviciilor, varietatea domeniilor de acţiune,
  implicarea lor în toate compartimentele vieţii economice şi sociale evidenţiază amploarea activităţii desfăşurate în sectorul serviciilor, dar şi eterogenitatea lor, ceea ce va determina nevoia de a clarifica tratamentul fiscal al unor tranzacţii.
  Acest fapt îi va determina pe contribuabili să solicite lămuriri administraţiilor locale sau centrale.

  Experienţa indelungată a specialiștilor CHRONAX poate fi un atu în obţinerea soluţiilor privind tratamentul fiscal.

 • PUBLICITATE SI MEDIA

  O zonă sensibilă de aplicabilitate a expertizei CHRONAX este zona serviciilor media, supusa unor dezbateri permanente, dată fiind frecvenţa schimbărilor legislative, zonele neclare, contradictorii sau, de cele mai multe ori, insuficient reglementate.

  Expertiza CHRONAX este de cele mai multe ori cheia pentru a depăși cu succes aceste bariere.

 • ACTIVITATI FARMACEUTICE

  Chiar dacă, în ansamblu, sistemul fiscal este același pentru toate companiile, indiferent de mediul de activitate, unele prevederi fiscale pot avea un impact mai puternic în anumite domeni cum ar fi domeniul farmaceutic.
  Aici, sfera de aplicabilitate este reprezentată de cote de taxare diferite și scutiri de taxă, rezultând un grad de dificultate sporit la înregistrarea și raportarea exerciţiilor financiare, experienţa în acest domeniu fiind indispensabilă pentru reprezentarea corectă a acestora.
 • INVATAMINT

  Standardizarea în sfera serviciilor din învăţămantul privat, în special, asigură raportarea volumului de servicii la calitate și preţ dar și un mediu benefic pentru noi idei și pentru plasarea serviciilor inovative pe piaţă. Pregătirea documentaţiei privind autorizarea și încadrarea în standardele de calitate a activităţii din învăţământ, reprezintă un domeniu de expertiză CHRONAX.