Email: office@chronax.ro · Telefon: 0785.261.808              

Tot ce trebuie știut despre situatia financiara anuala sau semestriala -bilantul contabil

Ce este situatia financiara – bilantul contabil?

Situatia financiara – Bilanțul contabil este un rezumat, o sinteză a situației financiare la un moment dat pentru o societate comerciale sau ONG. Acesta conține informații despre active (capitalul revenit în urma desfășurării activităților declarate) și pasive (capitalul propriu și datoriile).

Rolul unei situatii financiare este acela de a reda o situație clară, atât în formă sintetică, cât și valorică, a situației financiare aferente unei persoane juridice. În funcție de rezultatele obtinute in situatia financiara și de indicatorii economici și financiari calculați pe baza acestuia, o firmă își poate gestiona mai bine resursele, poate face previziuni pentru evoluția bugetului și își poate orienta mai profitabil activitatea companiei.

Situatia financiara anuala sau semestriala se realizează în mai multe variante, după natura firmei (diferențiată în funcție de pragurile fiscale):

Structura bilanțului contabil

constă în:

  • Bilanțul propriu-zis;
  • Contul de “profit și pierdere” (contul de exercițiu în cazul instituțiilor publice);
  • Anexa la bilanț;
  • Raportul de gestiune.

În general, bilanțul contabil propriu-zis cuprinde activele în partea dreaptă, urmate de subtotal și total active, iar în partea stângă conține pasivele, structurate similar ca activele, cu diferența că totalul pasivelor se înregistrează în partea inferioară a documentului.

Cine intocmeste situatia financiara- bilanțul contabil?

În conformitate cu Legea Contabilității nr. 82/1991, obligația de a întocmi un bilanț contabil revine tuturor agenților economici. În cadrul firmei, responsabilitatea revine persoanelor care se ocupă de gestiunea contabilă.

bilant contabil chronax

Există o serie de principii care trebuie urmărite atunci când se realizează un bilanț contabil:

  • Respectarea cu bună credință a regulilor privind evaluarea patrimoniului;
  • Respectarea următoarelor principii: prudență, permanența metodelor, continuitatea activității bilanțului de deschidere cu cel de închidere, necompensarea;
  • Concordanța dintre posturile înscrise în bilanț și datele înregistrate în contabilitate, puse în acord cu inventarul.

Când se intocmeste o situatia financiara?

Situatia financiara se întocmește de două ori pe an, conform legislației în vigoare, la 30 iunie și 31 decembrie. Firma are obligativitatea, nu numai de a întocmi, dar și de a depune bilanțul contabil la Administrația Financiară în raza căreia este înregistrat sediul social, în termen de 150 de zile de la data încheierii exercițiului financiar, asta in cazul unui SRL, SA etc.. In cazul celorlalte entitati prevăzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991 (ONG, Fundatii ), situatia financiara se depune la 120 de zile de la data incheierii exercitiului financiar.
sitatia financiara anuala

Deși legislația prevede întocmirea a două bilanțuri anual, în practică, companiile obișnuiesc de a întocmi un bilanț lunar, intern, tocmai pentru a avea constant o imagine clară asupra situației patrimoniului.